Onderwijsinnovatie

Dank voor uw belangstelling voor het vakgebied onderwijsinnovatie. Hier treft u enkele projecten aan waaraan ik momenteel werk of onlangs heb gewerkt. Neem gerust contact op bij vragen of opmerkingen.

Oratie Prof. dr. J. Riezebos

Op weg naar beter onderwijs

Rede bij de aanvaarding van de leerstoel Onderwijsinnovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen

 Download English text  Download Nederlandstalige tekst