Onderwijsinnovatie

Dank voor uw belangstelling voor het vakgebied onderwijsinnovatie. Hier treft u enkele projecten aan waaraan ik momenteel werk of onlangs heb gewerkt. Neem gerust contact op bij vragen of opmerkingen.

Keynote lezing in de week van het anders organiseren

https://www.schoolpleinnoord.nl/anders-organiseren/woensdag-7-oktober

Oratie Prof. dr. J. Riezebos

Op weg naar beter onderwijs

Rede bij de aanvaarding van de leerstoel Onderwijsinnovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen

 Download English text  Download Nederlandstalige tekst